Tehnike plivanja

Sve tehnike plivanja, odnosno svaka disciplina nosi sa sobom svoj jedinstveni set pokreta i strategija koje su ključne za postizanje uspeha na svim nivoima takmičenja, uključujući i Olimpijske igre.

Svaki olimpijski šampion ili plivač sa bogatim iskustvom i dubokim razumevanjem tehnike plivanja, sa sigurnošću će tvrditi da se svaka od njih može smatrati svojevrsnom umetnošću i naukom istovremeno.

Kraul tehnika
Kraul tehnika

Kraul, poznat i kao slobodni stil je najbrža tehnika i smatra se bazom za sve ostale tehnike plivanja. Disciplina koja zahteva harmoničnu sinergiju svih delova tela dovodi do postizanja maksimalne brzine i efikasnosti. Kod izvođenja ove tehnike plivanja, ruke i noge rade istovremeno, pri čemu se najmanje troši energija. Pokreti ruku treba da bude fluidni i snažni, a povlačenje vode prema telu treba da bude uz minimalan otpor. Najmanji otpor se stvara kada ruka u svom zaveslaju ima smer kretanja u obliku slova S. Zaveslaj se sastoji od tri pokreta. Nakon ulaska u vodu šaka ide malo prema spolja. Nakon toga menja smer prema unutra i prelazi sredinu tela negde na polovini zaveslaja. Kada šaka prođe kukove zaveslaj se završava.

Pokreti ispod tela, prema spolja i prema unutra proizvode jake impulse sile. Iako se ukupna brzina šake tokom zaveslaja povećava, dolazi do znatnog usporenja u trenutku kada jedan impuls završava, a drugi počinje. Kod kraul tehnike plivanja, rotacija tela igra ključnu ulogu u povećanju potiska. Rotacija se izvodi duž ose paralelne sa dnom bazena koristeći celo telo. Pokret kreće od nogu preko kukova i torza sve do ramena i ruku.

Mnogi treneri i plivači smatraju da se rotacijom tela postiže manji frontalni otpor vode, međutim to nije tačno. Razlog zašto profesionalni plivači rotiraju tokom plivanja kraul tehnike je taj što se prilikom rotacije aktiviraju i trbušni mišiči kao i veliki mišići na leđima što doprinosi neuporedivo bržem plivanju nego kada plivač pliva na stomaku i koristi samo ruke i ramena. Rotaciju tela obavezno prate noge koje moraju biti usklađene i u stalnom ritmičkom pokretu, pružajući stabilnost i dodatnu snagu. Veoma bitna stvar je i to što tokom rotacije disanje postaje mnogo lakše jer plivač skoro da i ne mora da pomera glavu kako bi uzimao vazduh.

Prsna tehnika
Prsno tehnika

Prsno plivanje, poznato i kao “prsa”, karakteriše koordinacija između pokreta ruku i nogu koji simuliraju pokret žablje noge. Ova tehnika zahteva preciznost i snagu, posebno u fazi izbačaja ruku ispred tela i zadržavanja vazduha kako bi se smanjio otpor. Simetrični pokreti nogu, sa istovremenim pritiskom i izbačajem, ključni su za održavanje stabilnosti i brzine. Kod ove tehnike plivanja, tehnika pokreta i položaja tela je strogo definisana. Plivač leži gornjim delom tela na vodi, dok su ramena paralelna u horizontalnoj ravni.

Pokreti ruku i nogu se u svim fazama jednog ciklusa obavljaju u vodi, istovremeno i simetrično. Neprekidan rad ruku i nogu, obezbeđuje visok stepen stabilnosti tela, kao i položaj glave, koja je veći deo vremena u vodi. Stepen učešća ruku i nogu u produkciji sile vuče, zavisi od odabrane varijante plivanja i tempa plivanja. Uloga nogu se smanjuje sa povećanjem tempa, i povećava se učešće ruku u stvaranju sile vuče.

Dakle, jedan ciklus jeste jedan zaveslaj nogama, zatim drugi je jedan zaveslaj rukama i jednim aktom disanja. Telo plivača je veći deo vremena u vodi, u položenom položaju, kao i glava koja se nalazi na vodi. Nešto viši položaj nego noge i kukovi, zadržavaju ramena. U toku realizacije jednog ciklusa, napadni ugao je najmanji u trenutku zahvata, i maksimalan u momentu udaha.

Delfin tehnika
Delfin tehnika

Delfin tehnika plivanja je najmlađi stil a po brzini zau­zima drugo mesto, odmah iza kraula. Ova tehnika plivanja nastala je usavršavanjem leptir stila dok je leptir stil nastao usavršavanjem prsne tehnike plivanja. Kada su plivači iz prsne tehnike počeli prebacivati zajedno obe ruke došlo je do prave revolucije u brzini plivanja u prsnim disciplinama. Naročite uspehe ovom tehnikom imali su plivači Sovjetskog Saveza 30-ih godina prošlog veka koji su leptir stilom plivali u svim disciplinama prsne tehnike plivanja i bili neprikosnoveni.

Narednih godina sve više plivače je plivalo letir stilom što je pretilo da dođe do gašenja prsne tehnike plivanja kao takmičarske discipline. Upravo zbog toga FINA je 1953. godine odvojila leptir stil od prsnog. Međutim odvojeni leptir ubrzo prerasta u delfin stil jer FINA odobrava i simetričan pokret nogu u vertikalnoj ravni. Nova tehnika plivanja je u potpunosti ličila na plivanje delfina po čemu je i dobila naziv. od tada, delfin tehnika plivanja predstavlja izazovnu disciplinu koja zahteva izuzetnu snagu i koordinaciju. Ključno je održavanje ritma i fluidnosti pokreta, uz minimalan otpor u vodi kako bi se postigla maksimalna brzina.

Leđna tehnika
Leđna tehnika

Leđno plivanje se odlikuje pokretima koji se izvode na leđima, sa fokusom na snazi i koordinaciji gornjeg dela tela. Rotacija ramena je ključna za efikasan pokret ruku, dok ritmični pokreti nogu pružaju potisak i stabilnost. Održavanje pravilnog položaja tela i kontrole disanja su od vitalnog značaja za postizanje uspeha u ovoj tehnici. Leđnu tehniku plivanja od ostalih tehnika izdvaja nesmetano disanje tokom plivanja, što proizlazi iz konstantnog položaju na leđima. Disanje mora da bude ritmično kako bi se plivač što manje zamarao.

Sve ove tehnike plivanja iziskuju kontinuirano vežbanje, analizu tehnike i usavršavanje detalja kako bi se postigao vrhunski rezultat. Sve tehnike zahtevaju predanost, upornost i stručno vođenje kako bi se dostigao vrhunski nivo performansi. Kroz disciplinu, fokus i neprekidno usavršavanje, plivač može postići izvanredne rezultate i ostvariti svoje najviše potencijale u bazenu.

Često postavljena Pitanja (FAQ)

  1. Koje su četri osnovne tehnike plivanja?
    • Osnovne tehnika plivanja su: kraul, prsno, delfin i leđno.
  2. Koja je najbrža tehnika plivanja?
    • Najbrža tehnika plivanje je kraul.
  3. Kako je nastao leptir stil?
    • Leptir stil je nastao usavršavanjem prsnog stila tako što su plivači počeli prebacivati ispružene obe ruke zajedno ispred glave. Ali se ovaj stil veoma brzo transformisao u delfin stil usled obavljanja simetričnih pokreta nogu u vertikalnoj ravni.

Oprema za plivanje: Profesionalna – Kvalitetna – Svetska

preloader